Koirat ja madotus
Koira

KOIRAN SISÄLOISET IHMISESSÄ

Koiran sisäloistartunnassa koira itse ei ole ainoa, joka voi kärsiä erilaisista oireista: jotkut koiran sisäloiset voivat tarttua myös ihmiseen. Tällaisia loisia ovat esimerkiksi ekinokokki, hakamadot, piiskamato ja suolinkaiset.

Suolinkainen ihmisessä

Koiran suolinkainen ei kehity täysikasvuiseksi, munivaksi yksilössä ihmisessä, mutta kehossa vaeltavat toukat voivat aiheuttaa harmia varsinkin runsaslukuisessa tartunnassa.

Mitä se aiheuttaa?

Yleisoireiden, kuten kuumeen ja särkyisyyden lisäksi voi ilmetä mahakipuja, yskää ja sisäelintulehduksia. Aivoihin kulkeutuneet toukat voivat aiheuttaa kohtauksia ja häiriöitä aivotoiminnassa, ja silmään kulkeutuneet toukat taas parantumattoman sokeuden.

Miten suuri riski on saada suolinkaisia?

Suolinkaistartunnat ihmisillä ovat Suomessa harvinaisia, ja lievät tartunnat paranevat silmävaurioita lukuun ottamatta yleensä itsestään. Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa kouluikäisten lasten tartunnat vaihtelivat 10 prosentin molemmin puolin.

Kuinka suolinkaisia voi saada?

Tartunnan voi saada suoraan koirasta, huonosti pestyistä juureksista tai pesemättömin käsin syötäessä. Pienillä lapsilla on aikuisia suurempi riski saada suolinkaisia, jos he panevat suuhunsa hiekkaa tai maata, sillä suolinkaiset pysyvät maaperässä tartuttamiskykyisenä vuosikausia.

Kuinka tartuntaa voi ennaltaehkäistä?

Lemmikkien ulosteiden välitön kerääminen, asianmukainen madotus, koirilta suojatut lasten hiekkalaatikot sekä hyvä käsihygienia ovat parhaita keinoja ennaltaehkäistä tartunta.

Ekinokokki ihmisessä

Ihminen on ekinokokin kannalta "vahinkoisäntä" eli suolinkaisen tapaan ekinokokki ei kehity aikuiseksi munivaksi madoksi ihmisessä. Toukkamuodot pesiytyvät kuitenkin elimiin kasvaimenomaisiksi, toukkamuotoja täynnä oleviksi rakkuloiksi eli kystiksi.

Mitä se aiheuttaa?

Kystat painavat elimiä, voivat aiheuttaa vaurioita ja saattavat ajan kanssa kasvaa jopa jalkapallon kokoisiksi rykelmiksi. Tavallisin pesiytymispaikka ekinokokille on maksa ja sen jälkeen keuhkot. Revetessään kystan sisältö voi aiheuttaa allergisia oireita ja jopa anafylaktisen shokin, ja pienestäkin kystanpalasta voi kasvaa uusi kysta.

Miten suuri riski on saada ekinokokki?

Ekinokokkoosia Pohjois-Euroopassa aiheuttaa kaksi eri ekinokokkilajia: Echinococcus canadensis (ent. E. granulosus) eli niin sanottu hirviekinokokki, joka aiheuttaa sairauden nimeltään kystinen ekinokokkoosi. Hirviekinokokkia esiintyy luonnonvaraisissa ja kesyissä kasvinsyöjissä. Suomessa hirviekinokokkia on tavattu nimensä mukaisesti hirvistä ja poroista. Ihminen ei voi saada tartuntaa hirvieläimestä, vaan koiraeläimestä, joka saa tartunnan kasvinsyöjästä. Koiraeläin, kuten susi, kettu tai koira, voi saada tartunnan esimerkiksi teurasjätteistä.

Echinococcus multilocularis eli myyräekinokokki aiheuttaa alveolaarisen ekinokokkoosin. Myyräekinokokin väli-isäntänä toimivat pienet jyrsijät, kuten hiiret ja myyrät. Myyräekinokokkia ei vielä ole tavattu Suomessa, mutta sen leviämistä tänne pelätään hirviekinokokkia vaikeamman sairaudenkuvan vuoksi. Myyräekinokokkia on löydetty muun muassa Baltian maista, Venäjältä ja Ruotsista. Myyräekinokokissa loisen muodostamat kystat eivät ole sidekudoskapselin rajaamia, vaan lokeroisia ja ohutseinäisiä muodostelmia. Kystat leviävät etäpesäkkeitä lähettämällä pahanlaatuisen kasvaimen tapaan.

Kuinka ekinokokin voi saada?

Ihminen saa muiden väli-isäntien (esimerkiksi suurten kasvinsyöjien tai jyrsijöiden) tapaan tartunnan koiraeläinten ja kissojen ulosteesta, jossa on ekinokokin munia. Munat säilyvät tartuntakykyisenä maaperässä parikin vuotta ja sietävät hyvin pakkasia. Näkyvä uloste on voinut kadota jo kauan aikaa sitten. Tartunnan voi myös saada lemmikkieläinten turkista. Keski-Euroopassa ekinokokkitiheillä alueilla ihmisiä on kehotettu välttämään kypsentämättömien metsämarjojen syömistä.

Kuinka ekinokokkitartuntaa voi ennaltaehkäistä?

Mahdollisten väli-isäntien, kuten porojen, hirvien, peurojen tai lampaiden teurasjätteitä ei tulisi antaa koirille. Teurasjätteet tulisi myös hävittää hyvin, jotteivat luonnonvaraiset koiraeläimet pääsisi niihin käsiksi ja voisi levittää ekinokokkia. Pienet lapset saattavat myös syödä koiran ulostetta tai maata, johon koira on joskus ulostanut, jolloin heillä voi olla riski tartunnan saamiseen. Koirat tulisi madottaa asianmukaisesti ja niiden ulosteet pitäisi kerätä välittömästi.

Muut koiran sisäloiset ihmisessä

Suolinkaisten ja ekinokokkien lisäksi on myös muita sisäloisia, jotka voivat tarttua koirasta ihmiseen. Hakamadot voivat tarttua ihon läpi tai syötynä, ja aiheuttaa esimerkiksi iho-oireita matojen liikkuessa ihon alla. Piiskamadot voivat aiheuttaa muun muassa suolisto-oireita.

Tehokkaimpia ennaltaehkäisykeinoja ovat hyvä käsihygienia sekä koirien asianmukainen madotus.